Brzeziński w zarządzie

0
331

Radni wybrali nieetatowego członka zarządu powiatu pruszkowskiego.

W lutym rezygnację z funkcji członka zarządu złożył Andrzej Kurzela. Decyzję argumentował względami rodzinnymi oraz dodatkowymi działaniami, które mogłoby kolidować z  zajmowanym wówczas stanowiskiem.

Podczas VII sesji Rady Powiatu wyłoniono nowego nieetatowego członka zarządu powiatu pruszkowskiego. Został nim Zdzisław Brzeziński, który pełnił tę funkcję również w poprzedniej kadencji. Za wyborem przedstawiciela KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa głosowało 15 radych, 9 wstrzymało się. – Deklaruję nie rozczarować tych, którzy głosowali za mną, a pozytywnie zaskoczyć tych, którzy byli przeciwnego zdania – powiedział Zdzisław Brzeziński.

Obecnie skład zarządu powiatu tworzą: starosta Krzysztof Rymuza, wicestarosta Wojciech Gawkowski oraz członkowie Agnieszka Kuźmińska, Grzegorz Kamiński oraz wspomniany Brzeziński.