Bezpieczniej w rejonie szkoły

0
162

19 czerwca gmina Grodzisk Mazowiecki ogłosiła przetarg na budowę zatoki postojowej, miejsc postojowych, wyniesionych przejść dla pieszych oraz zmiany progu zwalniającego w rejonie Szkoły Podstawowej w Książenicach.

Zwiększające się systematycznie natężenie ruchu pojazdów w Alei Marylskiego, przy której znajduje się książenicka podstawówka, powoduje wzrost zagrożenia uczniów. Dlatego też władze gminy podjęły decyzję o przebudowie architektury ulicy w rejonie szkoły.

Zgodnie z dokumentacją przetargu, w rejonie szkoły zostaną wyniesione dwa przejścia dla pieszych. Istniejący liniowy próg zwalniający zmieniony zostanie na próg wyspowy.

W ramach realizacji inwestycji zaplanowana jest też budowa dodatkowych miejsc parkingowych, których w rejonie szkoły bardzo brakuje. Będzie to wymagało niestety zlikwidowania ośmiu zieleńców między istniejącymi miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Przyjaciół. Wybudowana zostanie również zatoka dla autobusu dowożącego dzieci i młodzież do szkoły.

 Wykonawca ma na zrealizowanie prac 60 dni od daty podpisania umowy.