Bezpieczniej na przejściach

142

Troska o bezpieczeństwo na drogach wymaga ciągłego wprowadzania nowych rozwiązań. Szczególnej troski potrzebują najsłabsi użytkownicy dróg – piesi.

Gmina Brwinów planuje w najbliższym czasie planuje modernizację przejść dla pieszych na najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach. We wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych pomoże dofinansowanie z programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Razem bezpieczniej”, które przekazało gminie Brwinów promesę na dofinansowanie projektu w wysokości 25 000 zł.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace na czterech skrzyżowaniach w centrum Brwinowa:

– przez jezdnię drogi powiatowej ul. Wilsona w rejonie skrzyżowania z ul. Kościuszki,
– przez jezdnię drogi gminnej ul. Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Wilsona,
– przez jezdnię drogi powiatowej ul. Wilsona w rejonie skrzyżowania z ul. Konopnickiej,
– przez jezdnię drogi gminnej ul. Konopnickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wilsona.

W ramach przebudowy gmina planuje m.in. doświetlenie przejść lampami LED, montaż „kocich oczek” zwracających uwagę kierowców na przejście, wymianę znaków drogowych przy przejściach na nowocześniejsze (z użyciem folii komórkowej, która znakomicie poprawia widoczność) oraz pulsujące znaki zasilane z baterii słonecznych, aktywowane czujnikami ruchu. Na przejściu w rejonie ulicy Konopnickiej przewidziany jest montaż dodatkowego sygnału dźwiękowego, montaż ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów, aktywowanej czujnikami ruchu. W rejonie przejść zastosowane również będzie trwałe oznakowanie poziome.

Koszt realizacji całego programu wyniesie 69 990 zł, z czego udział środków własnych gminy Brwinów wyniesie 44 990 zł. Kwota ta będzie stanowiła pomoc rzeczową dla Starostwa Powiatu Pruszkowskiego, na którym spoczywa obowiązek realizacji i finansowania tego typu zadań na drogach powiatowych i skrzyżowaniach dróg powiatowych z gminnymi.