Będzie bezpieczniej

127

7 lutego gmina Brwinów porozumiała się z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie przebudowy skrzyżowania ulicy Kępińskiej z drogą wojewódzką 719. Inwestycja w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

Gmina Brwinów na swój koszt zleci wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanej inwestycji, pozostałe koszty poniesie MZDW. Miejsce to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ skrzyżowanie znajduje się dokładnie na łuku drogi wojewódzkiej, natomiast ruch na nim jest bardzo intensywny we wszystkich kierunkach.

Wstępna koncepcja architektury skrzyżowania przewiduje przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku ok. 200 m, z poszerzeniem jej w celu wydzielenia odrębnych pasów dla pojazdów skręcających w lewo w ulicę Kępińską dla obu kierunków – do Pruszkowa oraz do Grodziska. Taki zabieg, oprócz poprawy bezpieczeństwa, upłynni ruch pojazdów przez skrzyżowanie. Piesi zyskają bezpieczne przejścia zarówno przez Kępińską jak i przez Obwodnicę, z wysepkami przystankowymi. Przejścia dla pieszych zostaną dodatkowo doświetlone. Ruch na skrzyżowaniu sterowany będzie sygnalizacją świetlną.

Na przebudowie skrzyżowania zyskają również rowerzyści, dla których w tym rejonie powstanie ścieżka rowerowa.

– Mam nadzieję, że w tym roku uda się nam wykonać projekt wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami, co dawałoby szansę na uwzględnienie w budżecie Województwa Mazowieckiego w 2020 r. pieniędzy na prace budowlane… Trzymajcie kciuki za szybkim rozwiązaniem problemu tego niebezpiecznego skrzyżowania – powiedział burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński.

Tak więc być może już w przyszłym roku skrzyżowanie to przestanie przyprawiać użytkowników o przyspieszone bicie serca.