Będę długo pamiętała o wyborach

210

Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka mówi nam o zwycięstwie w wyborach samorządowych, a także o planach i priorytetach samorządu.

Ochłonęła już Pani po sukcesie wyborczym? Jak czuje się Pani na stanowisku wójta?

Wybory samorządowe za nami, ale ja na pewno będę pamiętać o nich jeszcze bardzo długo, bo to było moje pierwsze doświadczenie tego rodzaju. Prowadziliśmy intensywną kampanię i zdobyliśmy zaufanie mieszkańców. I dzisiaj, jako wójt, czuję się odpowiedzialna za gminę Michałowice. W pierwszym tygodniu pracy dołączył do mnie zastępca – Jerzy Sierak, wieloletni samorządowiec od dawna związany z naszymi okolicami, mieszkaniec naszej gminy. Wierzę, że jego powrót do urzędu zaowocuje wyższą efektywnością pracy zarządu gminy i przyniesie nam dużo pozytywnych efektów. Wicewójtowi Jerzemu Sierakowi powierzyłam odpowiedzialność nad referatami gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, inwestycji i remontów oraz nad jednostką ds. zamówień publicznych.

Czego brakuje w gminie Michałowice? Jakie są Pani priorytety na stanowisku wójta?

Dotychczasowa, wieloletnia praca samorządowców w Michałowicach, czy to w radzie gminy czy na stanowisku wójta, spowodowała, że podstawowa infrastruktura gminna jest w dobrej kondycji. Priorytety określiliśmy w programie wyborczym KWW Przyjazna Gmina. Dotyczą one zarówno twardych tematów, czyli właśnie infrastrukturalnych (rozpoczęcie wielu z tych inwestycji jest zaplanowane już w przyszłorocznym budżecie), jak i miękkich, nie mniej ważnych: jakości życia, integracji mieszkańców, nowej jakości konsultacji społecznych. Chętnie wrócę do tego wątku rozmowy za kilka tygodni i po uchwaleniu budżetu na 2019 rok.

Jak wygląda inwestycja „Parkuj i jedź” w Regułach?

W tej chwili jesteśmy na etapie opracowania projektu do wybranej koncepcji. Planujemy zakończenie tej inwestycji do końca czerwca 2019.

Mieszkańcy mogą korzystać z Karty Mieszkańca Gminy Michałowice. Czy oferta się wzbogaci?

Karta Mieszkańca została wprowadzona niedawno i jest to projekt na wczesnym etapie rozwoju. Bez rozszerzenia oferty Karta Mieszkańca będzie tylko martwą ideą. Wydaje się, że najważniejszy dla mieszkańców będzie powiązany z kartą projekt ulg w transporcie publicznym, ale to nie jest koniec możliwości. Chcemy, aby posiadanie Karty Mieszkańca Gminy Michałowice dawało konkretne korzyści. Warunkiem posiadania karty jest przynajmniej płacenie podatków w gminie. To ważny element tego systemu. Bardzo nam zależy na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w rozwoju tego projektu. Pierwsza „jaskółka” już się pojawiła. Zachęcamy innych do kontaktu z Urzędem Gminy w tej sprawie.

Co do przyszłorocznego budżetu, jakie będą największe zadania gminy?

Budżet nie jest jeszcze uchwalony. W projekcie znalazły się takie inwestycje, jak np. budowa świetlicy w Pęcicach czy system dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i wiele innych. Są także mniejsze inwestycje, wszystkie są jednak potrzebne mieszkańcom. W tym miejscu muszę zaznaczyć, że projekt budżetu został przygotowany i złożony do Rady i RIO przez mojego poprzednika, zatem akcenty zostały w nim rozłożone nieco inaczej, niż ja bym to zrobiła.

Atutem gminy są dobrze funkcjonujące sołectwa. Czy to fundament budowy społeczeństwa obywatelskiego?

Fundamentem budowy społeczeństwa obywatelskiego jest demokracja i rozumienie jej zasad, takich jak: partycypacja społeczna w procesie podejmowania decyzji, otwarta postawa władz samorządowych i mieszkańców, wzajemny szacunek, troska o dobro wspólne, zaangażowanie. Jednym z narzędzi, którego oddanie w ręce mieszkańców służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, jest budżet obywatelski. Ufam, że pozwoli nam wszystkim spojrzeć na gminę jako całość.