Będą nowe linie autobusowe

0
319

Gmina Michałowice przygotowuje się do uruchomienia komunikacji wewnętrznej. Na początek mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch linii autobusowych.

Władze gminy podejmują działania, aby zwiększyć możliwości komunikacyjne. Proces tworzenia nowych linii autobusowych jest na zaawansowanym etapie. Na XIII sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 października, radni przyjęli zmiany do budżetu pozwalające na uruchomienie dwóch linii. Pierwsza z nich to M1, która ma połączyć Sokołów i Ursus PKP. Planowana trasa: Ursus PKP, Regulska, Aleja Powstańców Warszawy, Parkowa, ks. Woźniaka, Sąsiedzka/Rodzinna, Sokołów. Powrót ulicami Parkową i Sokołowską. Każdego dnia autobus miałby 22 kursy. Pierwszy o 6.10 z Pęcic, zaś ostatni o 20.42 z Ursusa. – Mam nadzieję, że będą z niej korzystali mieszkańcy Sokołowa, Suchego Lasu, Pęcic i Pęcic Małych, ale także Reguł. Ci pierwsi, którzy będą chcieli się dostać do Urzędu Gminy lub do kolejki WKD, a wszyscy chcący skorzystać z takiego rozwiązania do PKP Ursus – mówiła podczas sesji Rady Gminy wójt Michałowic Małgorzata Pachecka. – O takie rozwiązanie wnosili mieszkańcy na zebraniach sołeckich – dodawała.

Druga linia to M2, która poruszałaby się między Granicą a Komorowem. Przebieg trasy rysuje się następująco: Granica (Szkoła), Poprzeczna, Główna, Pruszkowska, Reja, Norwida, Wiejska, Kotońskiego, Aleja Marii Dąbrowskiej, Ceglana, Komorów WKD. Z kolei powrót ulicami: Krótką, Kolejową, Aleją Marii Dąbrowskiej. Planowana liczba kursów M2 wynosi 30. Pierwszy autobus odjeżdżałby o 6.10 z Granicy, z Komorowa o 6.27. Ostatni kurs odbywałby się o 20.40 z Komorowa, z Granicy o 20.57. – M2 jest linią łączącą Granicę, te części oddalone od komunikacji zbiorowej i od kolejki WKD – przedstawiła wójt Michałowic.

Należy dodać, że projekt związany z uruchomieniem komunikacji wewnętrznej będzie dofinansowany z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Gmina otrzyma na ten cel 22 808 zł. – Chciałabym, żeby te linie ruszyły jeszcze w tym roku. Jesteśmy przed podpisaniem umowy, wyłonieniem przewoźnika, oznaczeniem miejsc przystanków – podkreślała Małgorzata Pachecka.

Możliwości komunikacyjne gminy ulegną zwiększeniu. Mieszkańcy będą mogli korzystać z linii R1, której operatorem jest gmina Raszyn. Autobus będzie jeździł do P+R Krakowska i przejeżdżał przez Pruszków, Reguły, Michałowice i Opacz Małą. Dodatkowo na trasie linii łączącej Nadarzyn z Pruszkowem pojawi się nowy przystanek, który będzie zlokalizowany przy szkole w Nowej Wsi.