4 miliony za wodociągi

63

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie zyskało prawo do własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez Piastów. W związku z tym spółka wpłaci do miejskiej kasy blisko 4 miliony złotych.

W tym przypadku można mówić o transakcji wiązanej. Piastów i MPWiK nie po raz pierwszy zastosowały tego typu rozwiązanie. W grudniu 2016 r. strony zawarły porozumienie, które było owocem długich i gorących negocjacji. Główne ustalenia dotyczyły odpłatnego przeniesienia przez miasto na rzecz spółki MPWiK prawa własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych w latach 2000-2016. Budowa została zrealizowana z gminnych środków. W tym czasie bazę wykorzystywali wodociągowcy. Wartość umowy wynosiła blisko 14 mln zł i środki te trafiły do budżetu Piastowa.

Obecna sytuacja była prawie identyczna. Wówczas było to blisko 29 km przewodów wodociągowych i 15 km kanałów sanitarnych. Trzeba jednak pamiętać, że inwestycje były realizowane przez 16 lat. Aktualnie mowa o 5300 m wodociągów i 166 m kanałów sanitarnych, wybudowanych przez miasto Piastów w ciągu ostatnich dwóch lat. 27 grudnia 2018 r. MPWiK i miejskie władze osiągnęły porozumienie w sprawie odpłatnego przeniesienia prawa własności urządzeń.

Piastów otrzyma blisko 4 mln zł w dwóch ratach. Pierwsza (ponad 1,9 mln zł) została już uregulowana, druga, tej samej wysokości, trafi do miejskiej kasy do 31 grudnia 2019 r.