15 lat Grodziska w UE

0
203

Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego mają liczne powody, aby fetować rocznicę wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej. W każdym zakątku gminy widoczne są inwestycje, które powstały dzięki unijnemu dofinansowaniu.

Piętnastą rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego uczcili wspólnym odśpiewaniem unijnego hymnu „Oda do radości”. Chórowi mieszkańców, którzy zebrali się pod Centrum Kultury, towarzyszyła niezwykle aktywna Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński w swoim przemówieniu podkreślił fakt, że w Polsce niewiele jest miast, w których środki unijne wykorzystane zostały tak intensywnie, jak ma to miejsce w Grodzisku Maz. Dzięki unijnym dotacjom udało się nie tylko przeprowadzić wiele ważnych dla miasta i gminy inwestycji, ale również w znacznym stopniu poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, dzięki czemu znacznie wzrosła więź z miastem oraz poczucie dumy z przynależności do grodziskiej społeczności. To dzięki unijnym dotacjom udało się rozwiązać wiele społecznych problemów mieszkańców.

W ciągu tych 15 lat Grodzisk Mazowiecki otrzymał ponad 350 mln zł unijnego wsparcia na inwestycje. Przede wszystkim udało się kompletnie zmodernizować niezwykle istotną dla miasta gospodarkę wodno-ściekową. Przy pomocy unijnych środków udało się przeprowadzić wiele ważnych inwestycji, takich jak budowa Centrum Kultury, rewitalizacja Parku Skarbków, Stawów Goliana, Stawów Walczewskiego oraz Willi Radogoszcz. Dzięki unijnemu dofinansowaniu udało się również zupełnie zmienić wygląd targowiska miejskiego. Takie przykłady można by mnożyć, gdyż jest ich znacznie więcej.

W tej chwili gmina Grodzisk Mazowiecki postawiła na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez realizację projektów proekologicznych. Niedawno udało się pozyskać 10 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Zielone Płuca Mazowsza”, który realizowany jest razem z Pruszkowem i Żyrardowem. Projekt przewiduje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Teligi i 3 Maja. Planowany jest również zakup dwóch autobusów elektrycznych. Powstaną też kolejne stacje w systemie roweru miejskiego.

W trakcie realizacji znajduje się również projekt nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych wprowadzany w placówkach oświatowych. Z myślą o seniorach i ich bezpieczeństwie, za unijne fundusze wprowadzone zostaną dla starszych mieszkańców Grodziska specjalne opaski monitorujące ich stan zdrowia.

Te liczne przykłady dobitnie udowadniają, że to dzięki przynależności do unijnej społeczności, możliwy był tak duży skok cywilizacyjny, jaki poczynił Grodzisk Mazowiecki.