98 milionów na inwestycje

0
195

Pruszkowscy radni uchwalili budżet, który obfituje w liczne plany inwestycyjne. Na ten cel przeznaczono 98,5 milionów złotych.

Koniec roku to nie tylko świąteczna atmosfera. W samorządach prowadzono intensywne prace związane z planami na kolejne miesiące, czyli określanie dochodów i wydatków. Urzędnicy przeprowadzają procedury formalne, Regionalna Izba Obrachunkowa zapoznaje się z projektem uchwały budżetowej i wydaje opinię. Następnie radni podejmują decyzję o przyjęciu dokumentu.

Dochody Pruszkowa na 2020 ustalono na 336 296 330,30 zł, z kolei wydatki mają wynieść 426 104 556,02 zł. Na inwestycje zarezerwowano ponad 98,5 mln zł. W ramach przypomnienia – w ubiegłym roku było to 87 mln zł. Miasto uwzględniło działania związane z budową i przebudową dróg, gospodarką mieszkaniową, bezpieczeństwem publicznym, ochroną środowiska, kulturą, sportem, ochroną zdrowia, oświatą.

Przyjrzyjmy się zatem planom inwestycyjnym Pruszkowa na rok 2020. Zdecydowaną większość środków, bo ponad 47 mln zł pochłoną działania związane z drogami. Blisko 8,5 mln zł zostanie przeznaczone na budowę wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską. 7 mln zł zapisano na wykonanie drogi gminnej 2KUZ, scalającej ul. Dolną z ul. Piastowską. W przyszłorocznym budżecie uwzględniono również modernizację ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Koszt oszacowano na 4,5 mln zł. 2 mln zł pochłonie przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa. Podobny koszt będzie wiązał się z realizacją przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze. Uwzględniono również kwestię budowy tras rowerowych. Ponadto miasto zaplanowało wykonanie ulic: Kaletniczej, Wróbla, Targowej czy Rozbrat, KDL-40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza. Koszt tej ostatniej to ponad 1,7 mln zł. Szykują się również liczne modernizacje nawierzchni dróg. Zaplanowano działania związane m.in. z ul. Torfową (700 tys. zł), ul. Szczęsną (500 tys. zł) czy ul. Bema (200 tys. zł).

Fot. M. Bochnowski

Jednym z najdroższych zadań będzie to związane z edukacją. Chodzi o kontynuowanie rozbudowy obiektów oświatowo-sportowych w dzielnicy Gąsin. Na ten cel zarezerwowano ponad 10 mln zł. Z kolei termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 pochłonie 1 mln zł. Po 500 tys. zł zarezerwowano na trzy przedszkola – przy ul. 3 Maja, ul. Moniuszki i ul. Hubala. Chodzi kolejno o budowę, przebudowę i termomodernizację. Ponad 1,4 mln zł przygotowano na modernizację żłobka przy ul. Hubala. Placówka przejdzie termomodernizację.

Zaplanowano również liczne działania związane z gospodarką komunalną. 1,6 mln zł ma kosztować kanalizacja w ul. Rysiej i ul. Wolfram. Tego typu inwestycje obejmą również m.in. ul. Zdziarską i Słonecznikową (ponad 840 tys. zł), ul. Wróbla (300 tys. zł), ul. Rekreacyjnej (210 tys. zł) czy ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej (ponad 820 tys. zł). Nie zabraknie również inwestycji wodociągowych m.in. na ul. Rekreacyjnej (110 tys. zł), ul. Przeciętnej (140 tys. zł) czy też w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego (ponad 140 tys. zł).

W budżecie zarezerwowano również 9,5 mln zł na budowę nowych obiektów parkowych, placów zabaw oraz remont istniejących. Na ochronę powietrza przeznaczono ponad 1 mln zł. Oświetlenie ulic pochłonie 200 tys. zł. Tyle samo zarezerwowano na monitoring miasta.

Plany to jedno, ale musi zapaść decyzja o ich realizacji. W grudniu miejscy radni pochylili się nad projektem budżetu. Dokument wzbudził liczne dyskusje, ale ostatecznie go przyjęto. Dziewięć osób było „za”, jedna „przeciw”, zaś trzynaście wstrzymało się od głosu.