600 tys. na kotły

0
244

Samorządy walczą o czyste powietrze. Jednym ze sposób jest dofinansowanie wymiany kotłów i likwidacja palenisk węglowych. W 2019 roku na ten cel Pruszków przeznaczył ponad 600 tysięcy złotych.

Apele, spotkania informacyjne, liczne działania edukacyjne i programy wsparcia – to sposoby na walkę o poprawę jakości powietrza. W wielu domach funkcjonują nadal piece węglowe. Bywa, że ludzie wrzucają do kotła śmieci, których spalenie jest szkodliwe dla środowiska, ale i dla naszego zdrowia.

Od 2017 roku miasto Pruszków dofinansowuje wymianę kotłów i likwidację palenisk węglowych w prywatnych budynkach. Urzędnicy podkreślają, że z roku na rok liczba zainteresowanych pozyskaniem dotacji rośnie. Można otrzymać dofinansowanie w wysokości 75% kosztów poniesionych na zakup pieca.

W 2019 roku zawarto 119 umów w zakresie refundacji. Ostatecznie wsparcie finansowe uzyskało 106 wnioskodawców, co dało dotację w wysokości blisko 601 tys. zł. Tym samym z terenu Pruszkowa usunięto 49 starych kotłów opalanych węglem niskiej jakości. W ich miejsce pojawiły się 44 piece gazowe oraz 5 wykorzystujących biomasę. Ponadto, dofinansowano wymianę 57 starych kotłów gazowych na te wyższej generacji. Warto dodać, że największą liczbę pieców wymienili mieszkańcy Żbikowa – 33.

Urzędnicy zachęcają mieszkańców do modernizacji kotłowni i pozyskiwania dofinansowania na ten cel. Ponadto, miasto podkreśla, że istnieje możliwość skorzystania z programów „Czyste powietrze” (m.in. ocieplenie budynku, wymiana poszycia dachowego) oraz „Mój prąd” (zwiększenie produkcji energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych).