25 milionów do wydania

0
194

W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza do dyspozycji mieszkańców jest 25 mln złotych. W marcu rozpocznie się etap składania wniosków.

Idąc wzorem mniejszych jednostek samorządu, radni Sejmiku Mazowieckiego postanowili oddać w ręce mieszkańców również fragment budżetu województwa. W pierwszym roku samorząd przeznaczył na ten cel 25 mln zł. Kwota wydaje się imponująca, ale jeśli spojrzymy na wielkość województwa, a zatem liczbę potencjalnych chętnych do zagospodarowania tych pieniędzy, okazuje się, że walka o nie może być zacięta. Kwota zostanie bowiem podzielona na zadania ogólnowojewódzkie  – 5 mln zł oraz podregionalne – pozostałe 20 mln zł. Podregiony obejmują od 3 do 7 powiatów. Powiaty pruszkowski i grodziski znalazły się w podregionie warszawskim zachodnim wraz z powiatami nowodworskim, piaseczyńskim i warszawskim zachodnim. W sumie do dyspozycji mieszkańców aż 31 gmin będzie kwota 1,858 mln złotych.

– Nie jest to rzeczywiście kwota wysoka, ale ten budżet ma charakter pilotażowy – podkreśliła podczas konferencji prasowej Anna Obłoza, koordynująca projekt z ramienia Urzędu Marszałkowskiego. – Jeśli jednak okaże się, że zainteresowanie jest bardzo duże, w przyszłym roku pula ta zostanie zwiększona.

W BOM zasady są podobne jak w innych budżetach partycypacyjnych. Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy indywidualnie lub grupowo. Mogą to być zadania inwestycyjne lub tzw. projekty miękkie – różnego rodzaju kursy, szkolenia czy zajęcia, imprezy kulturalne czy sportowe. Ważne, by zadania te mieściły się w zakresie działań samorządu wojewódzkiego. A w przypadku zadań inwestycyjnych muszą one dotyczyć nieruchomości, którymi dysponuje województwo. Anna Obłoza zapewniła, że w najbliższym czasie na stronie internetowej BOM (https://bom.mazovia.pl/) znajdzie się mapa, która pozwoli określić, które nieruchomości są w gestii województwa mazowieckiego. Znajdziemy tam również wykaz zadań należących do samorządu.

Projektodawca musi znaleźć 50 osób, które poprą jego pomysł. Następnie w dniach 2-31 marca złożyć projekt online, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Trzeba pamiętać, że wartość projektu inwestycyjnego nie może przekraczać 1 mln złotych, w przypadku projektów pozostałych jest to 200 tys. złotych. I oczywiście z założenia zadanie ma być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego. W kwietniu projekty zostaną ocenione pod względem formalnym. Od 20 lipca od 16 sierpnia mieszkańcy w głosowaniu internetowym zdecydują, które projekty powinny ich zdaniem trafić do realizacji. Każdy będzie mógł zagłosować na jeden projekt ogólnowojewódzki i jeden podregionalny. Przy czym wcale nie musi to być projekt z regionu zamieszkania.

– Na każdym etapie realizacji projektu mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne naszych pracowników – zapewnił dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Piasecznie Leszek Zarzycki.

Obecnie trwają spotkania informacyjne, na których mieszkańcy mogą się dowiedzieć wszystkiego, co ich interesuje w związku z budżetem partycypacyjnym Mazowsza.

– Chcemy pokazać mieszkańcom, że mają możliwość wpłynąć choć częściowo na to, jak zostaną wydane pieniądze pochodzące z ich podatków – mówił Piotr Kandyba, radny Sejmiku Mazowieckiego.

W 2021 roku zrealizowane zostaną te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów aż do wyczerpania środków w danym podregionie czy puli ogólnowojewódzkiej.