reklama
Strona główna Aktualności 2,5 miliona na szpital

2,5 miliona na szpital

0
Fot. Maciej Bochnowski

Radni Powiatu Pruszkowskiego zdecydowali o pokryciu straty finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2018. Na ten cel przeznaczono blisko 2,5 mln zł.

W ostatnich miesiącach sprawa szpitala na Wrzesinie była gorąco dyskutowana. Wraz z końcem maja wypowiedzenia złożyli lekarze pracujący na oddziale chorób wewnętrznych. Planowano zamknięcie placówki od 1 czerwca, jednak zgody na to nie wyraził wojewoda mazowiecki. Praktycznie z dnia na dzień ustalano dyżury lekarzy i „łatano dziury” w grafiku. W lipcu zarząd Powiatu Pruszkowskiego podjął decyzję o czasowej przerwie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Sen z powiek dyrekcji szpitala spędzały również kłopoty finansowe. Dodatkowo pod koniec czerwca wypowiedzenie złożył dyrektor Tomasz Sławatyniec. Kilka tygodni temu powołano komisję konkursową, która ma wyłonić jego następcę. Powiat pokryje również stratę finansową szpitala, o czym zadecydowano podczas XIII sesji. – Proponuje się przeznaczyć kwotę 2 424 718,26 zł tytułem pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego zapewni dalsze funkcjonowanie jednostki w niezmienionej formie organizacyjno-prawnej – brzmi uzasadnienie uchwały, podpisane przez starostę Krzysztofa Rymuzę. Warto dodać, że strata finansowa szpitala za rok 2018 wyniosła 3 488 182,50 zł, gdzie wartość amortyzacji to 1 063 564,024 zł.

Wszyscy radni opowiedzieli się za wsparciem placówki, jednak nie brakuje pytań o przyszłość szpitala i drogę, którą należy obrać. – Sytuacja wydaje się nieciekawa. Nie działa interna, mamy ujemny wynik finansowy, mamy nabór na nowego dyrektora. Myślę, że powinniśmy, tak naprawdę ku refleksji, zastanowić się jak to powinno wyglądać dalej – mówiła podczas sesji radna Katarzyna Klimaszewska. – Przekazujemy teraz ponad 2,5 mln zł na wyrównanie ujemnego wyniku finansowego, ale za chwilę nam zabraknie na inne inwestycje – dodawała.

Exit mobile version